Verificare proxy în masă

Un proxy pe linie în format